Koldbrann

2003: Nekrotisk Inkvisition
2006: Atomvinter
2008: Stigma – På kant med livet
2012: Totalt Sjelelig Bankerott


на Самосуд