Khold

2001: Masterpiss of Pain
2002: Phantom
2004: Mørke Gravers Kammer
2005: Krek
2008: Hundre År Gammal


на Самосуд